MOBIL-VÄSK-OB-INSPELNING !

 

 
 
Väsk-OB innebär att studion kommer ut till gigget
eller den plats som ni har valt för att spela in.
Materialet spelas in på 24-48 kanals hårddisk
med högklasiga preampar (RME) för att sedan
redigeras och eftermixas i studion.
Här kan vi även reparera spår om så tillåtes.
En smidig lösning som håller budgeten nere.
 
BACK